e-Biblia (mini logo)

 

PROBLEM Z URUCHOMIENIEM e-BIBLIA
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
(dotyczy systemów Microsoft Windows)

NOWOŚĆ! : pobierz testową wersję e-Biblia 4.0.4 [.msi, 41.8 MB)
Nowa e-Biblia wygląda jak MS Office 2010, oparta jest na nowych technologiach,
ma budowę modułową i możliwość wykorzystania najnowszych wielordzeniowych
procesorów by zwiększyć wydajność pracy programu. Działa w Windows XP/Vista/7/8.
Zgłaszaj zauważone usterki pod: info@e-biblia.pl.

Aby zakupić program „e-Biblia”, proponujemy skorzystać ze sklepu Dobry Skarbiec.
Program możesz zakupić także w niektórych innych sklepach z literaturą chrześcijańską.

Po wyświetleniu ekranu „Loading...” podczas uruchamiania programu „e-Biblia” firmy Nadzieja.pl Sp. z o.o., przestaje on odpowiadać lub jest wyświetlany komunikat o błędzie: „Please insert the correct CD-ROM, select OK and restart application” (Włóż właściwy/odpowiedni dysk CD, wciśnij OK i uruchom ponownie aplikację).


SYMPTOMY


Podczas próby uruchomienia programu „e-Biblia” (wersja 3.5.0) jeden z następujących symptomów może występować wówczas, gdy na ekranie jest wyświetlany komunikat „Loading...” (Trwa ładowanie...) lub „Please wait while the e-Biblia CD is verified” (Czekaj, trwa weryfikacja dysku CD e-Biblia):

• Program może przestać odpowiadać (zawiesić się).
• Działanie programu może się zakończyć i zostanie wyświetlony pulpit.
• Może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:

- Włóż właściwy dysk CD, kliknij przycisk OK i ponownie uruchom aplikację.
- Program e-Biblia spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module nazwa programu.icd.
- Program e-Biblia spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module dplayerx.dll.
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ADDRESS 8000741A has base at 80001000 - hal.dll
- Program e-Biblia spowodował błąd w module ~DF394B.tmp
- Program Rukshuk spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module rukshuk.exe.
- Program EMPIRES2 spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module Empires2.exe.
- Program Clokspl spowodował błąd: nieprawidłowa strona w module Clokspl.exe.
- Cannot locate the CD-ROM. Please insert correct CD-ROM, select OK and restart application.
- Wystąpił problem z aplikacją e-Biblia i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.


PRZYCZYNA

Ten problem może się pojawić, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:

• Do uruchomienia programu nie jest używany dysk zawierający aplikację.
• Stacja dysków CD nie jest zgodna z programem.
• Używana jest kopia dysku CD z programem.
• Użytkownik nie jest zalogowany jako Administrator.
• Działający program (lub programy), który jest niewidoczny, zakłóca uruchomienie aplikacji.
• Używane jest konto systemu Microsoft Windows XP Home, które korzysta z trybu „szybkiego przełączania użytkowników”.
• Stacja dysków CD korzysta z przestarzałych sterowników.

Uwaga: Ten problem występuje na komputerach, na których są uruchomione systemy Microsoft Windows XP Home i Microsoft Windows XP Professional. W przypadku komputera z systemem Windows XP Professional ten problem nie wynika z włączenia funkcji „szybkiego przełączania użytkowników”, ale może być wywołany przez jeden z pozostałych czynników wymienionych wcześniej w tej instrukcji.


ROZWIĄZANIE

Poniższe rozwiązania (metody) są ułożone w taki sposób, aby wykonywać je w zaleconej kolejności.


Metoda 1. Wyczyszczenie (konserwacja) dysku


Wyczyść dysk CD z brudu (kurz, odciski palców itp.). Aby to zrobić, skorzystaj z zestawu do czyszczenia dysków. Możesz również delikatnie przetrzeć srebrną stronę dysku miękką, niestrzępiącą się, bawełnianą szmatką. Nie wolno używać papieru. Papier może zarysować plastik i pozostawić smugi. Dysk należy czyścić w kierunku od środka na zewnątrz. Nie należy stosować ruchu okrężnego. Jeżeli ten problem nadal występuje, wyczyść dysk wilgotną szmatką lub dostępnym w handlu środkiem do czyszczenia dysków CD bądź DVD. Starannie wysusz dysk przed włożeniem go do stacji dysków.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 2. Sprawdzenie, czy dysk CD z programem został włożony do stacji dysków CD


Sprawdź, czy dysk z programem został włożony do stacji dysków CD. Należy włożyć oryginalny dysk z programem do stacji dysków CD, a następnie ponownie uruchomić program.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 3. Instalacja aktualizacji dla programu SafeDisc


Aby sprawdzić, czy konieczna jest instalacja tych aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Włóż do stacji dysk z programem.
2. Kliknij przycisk "Start", kliknij polecenie "Uruchom", wpisz "cmd", a następnie kliknij przycisk "OK".
3. Wpisz literę stacji dysków CD i dwukropek, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Na przykład w przypadku większości komputerów litera stacji dysków CD to D. Wpisz więc "D:", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

4. Wpisz "dir /a:h", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Spowoduje to wyświetlenie wszystkich ukrytych plików znajdujących się na dysku. Jeżeli istnieje plik o nazwie „SSIFSDAT.SYS”, instalowanie tych aktualizacji dla używanego programu nie jest konieczne. Zainstalowanie tych aktualizacji może być jednak korzystne w przypadku innych programów.

Poprawka programu SafeDisc dla systemu Windows XP, przeznaczona dla gier firmy Microsoft.
Jeżeli jest używany system Windows XP i funkcja szybkiego przełączania użytkowników jest włączona, może być niezbędny plik aktualizacji.

Aby uzyskać aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=eae20f0f-c41c-44fe-84ce-1df707d7a2e9

Uwaga: Aby zainstalować tę aktualizację, należy zalogować się do systemu Microsoft Windows przy użyciu konta z prawami administracyjnymi. Ten plik nie jest wymagany w przypadku systemu Microsoft Windows 2000 lub starszych wersji systemu Windows.


Poprawka sterownika SafeDisc


Ta aktualizacja jest przeznaczona dla systemów Microsoft Windows NT, Windows 2000 i Windows XP. Do jej zainstalowania może być konieczne zalogowanie się w charakterze administratora. Jeżeli w dalszym ciągu występują problemy z weryfikacją dysku CD, skorzystaj z dostępnej aktualizacji umożliwiającej zapewnienie wyższego poziomu zgodności.

Aby pobrać tę aktualizację, odwiedź następującą witrynę firmy Macrovision w sieci Web:

http://www.macrovision.com/products/safedisc/downloads.shtml

Firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Nadzieja.pl Sp. z o.o. nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 4. Wyłączenie lub zmiana trybu zgodności


1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę skrótu programu, a następnie kliknij polecenie "Właściwości".
2. Na karcie "Zgodność" wyczyść pole wyboru "Uruchom ten program w trybie zgodności z".

Alternatywna metoda polega na wybraniu na karcie "Zgodność trybu zgodności z systemem Windows 2000".

3. Kliknij przycisk "OK".
4. Uruchom program przy użyciu zmodyfikowanego skrótu.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 5. Opróżnienie folderu "Temp"


Aby opróżnić folder "Temp", należy wykonać kroki odpowiednie dla używanej wersji systemu Microsoft Windows XP lub Windows 2000.

Uwaga: Folder "Temp" systemu Windows XP, którego program instalacyjny "e-Biblia" usiłuje użyć, znajduje się w folderze określonego użytkownika, takim jak:

C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Temp

1. Kliknij przycisk "Start", kliknij polecenie "Uruchom", wpisz "%temp%" w polu "Otwórz", a następnie kliknij przycisk "OK".
2. W menu "Edycja" kliknij polecenie "Zaznacz wszystko".
3. W menu "Plik" kliknij polecenie "Usuń", a następnie kliknij przycisk "Tak".

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 6. Ponowne uruchamianie komputera przy użyciu procedury czystego rozruchu


Zazwyczaj podczas uruchamiania systemu Microsoft Windows w tle jest uruchamianych kilka programów, które mogą zakłócać funkcjonowanie programu. Do tych programów mogą należeć programy antywirusowe i narzędzia systemowe. Wykonanie procedury czystego rozruchu powoduje, że programy te nie są uruchamiane automatycznie. Aby wykonać tę procedurę, należy zalogować się jako Administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli ten komputer jest podłączony do sieci, także ustawienia zasad sieciowych mogą nie pozwalać na ukończenie tej procedury.

Aby ponownie uruchomić komputer przy użyciu procedury czystego rozruchu, w systemie Windows XP wykonaj następujące kroki:

Uwaga: Po wykonaniu poniższych kroków niektóre usługi mogą chwilowo przestać działać. Przywrócenie ustawień przywróci funkcjonalność, ale może spowodować pojawianie się tych samych komunikatów o błędach lub występowanie tego samego zachowania.

1. Kliknij przycisk "Start", kliknij polecenie "Uruchom", wpisz "msconfig" w polu "Otwórz", a następnie kliknij przycisk "OK".
2. Na karcie "Ogólne" kliknij przycisk "Uruchamianie selektywne".
3. W obszarze "Uruchamianie selektywne" wyczyść następujące pola wyboru:

• Przetwarzaj plik System.ini
• Przetwarzaj plik Win.ini
• Załaduj elementy startowe

4. Na karcie "Usługi" zaznacz pole wyboru "Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft", a następnie kliknij przycisk "Wyłącz wszystkie".
5. Kliknij przycisk "OK", a następnie kliknij przycisk "Uruchom ponownie".

Aby wykonać procedurę czystego rozruchu, kliknij przycisk "Odtwórz" w celu wyświetlenia prezentacji multimedialnej.

http://support.microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/SMH012304.asx

Aby powrócić do zwykłego uruchamiania komputera po wykonaniu procedury czystego rozruchu, kliknij przycisk "Odtwórz" w celu wyświetlenia strumieniowego pokazu multimedialnego.

http://support.microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/SMH012304_2.asx

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 7. Zainstalowanie, a następnie ponowne uruchomienie programu przy użyciu innej stacji dysków CD lub DVD


Jeżeli problem nadal występuje, być może stacja dysków CD nie może poprawnie odczytać dysku CD z programem.

Spróbuj zainstalować program przy użyciu innej stacji dysków CD lub DVD, zainstalowanej w tym samym lub w innym komputerze. Jeżeli instalacja zakończy się powodzeniem i można uruchomić program podczas tego testu, problem może być spowodowany tym, że oryginalna stacja dysków CD lub DVD nie może odczytać dysku z aplikacją.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 8. Odszukanie emulatorów stacji dysków CD (wirtualnych stacji dysków CD) zainstalowanych na komputerze


Emulator stacji dysków CD tworzy wirtualne stacje dysków CD w systemach Windows. Są one wyświetlane w oknie "Mój komputer" przy użyciu Eksploratora Windows firmy Microsoft.

Wirtualne stacje dysków CD mogą funkcjonować podobnie jak fizyczne stacje dysków CD w systemie operacyjnym, jednak różnią się w istotny sposób od fizycznych stacji dysków CD lub DVD. Emulator stacji dysków CD nie jest fizycznym urządzeniem sprzętowym zainstalowanym w komputerze, ale kopiuje dyski CD na dysk twardy jako pliki obrazu.

Jak można ustalić, że wirtualna stacja dysków CD jest zainstalowana na komputerze? Otwórz okno "Mój komputer" i policz stacje dysków CD, DVD, CD-RW. Policz fizyczne stacje dysków CD zainstalowane w komputerze. Można również wyświetlić okno Menedżer urządzeń, aby ustalić liczbę zainstalowanych urządzeń stacji dysków CD.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie "Ustawienia", a następnie kliknij polecenie "Panel sterowania".
2. Kliknij dwukrotnie ikonę "System".
3. Jeżeli korzystasz z komputera z systemem Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP, kliknij kartę "Sprzęt", a następnie kliknij przycisk "Menedżer urządzeń".
4. Rozwiń węzeł CD-ROM lub rozwiń węzeł Stacje dysków CD-ROM/DVD.
5. Policz wyświetlane stacje dysków.
6. Zamknij wszystkie otwarte okna na pulpicie.

Po ustaleniu liczby stacji dysków przy użyciu "Menedżera urządzeń" należy sprawdzić, ile stacji dysków CD jest zainstalowanych w obudowie komputera.

Na przednim panelu obudowy komputera może znajdować się pokrywa, którą należy otworzyć, aby zobaczyć zainstalowane fizyczne stacje dysków. Ponadto zewnętrzne stacje dysków mogą być podłączone za pośrednictwem portów USB lub SCSI. Jeżeli liczba stacji dysków CD wymienionych w oknie "Mój komputer" jest większa niż liczba stacji podłączonych do komputera lub zainstalowanych w komputerze, może to oznaczać, że jest zainstalowana wirtualna stacja dysków CD lub emulator stacji dysków CD.

Lista niezgodnych programów z domyślnie instalowanymi emulatorami w systemie operacyjnym:

* Fantom CD Emulator
* Daemon Tools
* Farstone
* Alcohol 120%
* Nero Image Drive (pakiet Nero)
* Phantom CD
* Clone CD
* Ark Virtual Drive
* CD Space (z SafeDisc 3.20)
* SafeDisc 4 Blocker
* SafeDisc 4 Hider
* Antiblaxx
* StarForce Nightmare
* Virtual CD Hide
* SecureRom7

Usuń to oprogramowanie ze swojego komputera lub zablokuj jego działanie.

Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie "Ustawienia", a następnie kliknij polecenie "Panel sterowania".
2. Kliknij dwukrotnie ikonę "Dodaj lub usuń programy".
3. Kliknij z wyświetlonej listy programów ten, który pragniesz usunąć i wybierz przycisk "Zmień/Usuń" lub "Usuń".
4. Postępuj według instrukcji na ekranie.
5. Zamknij wszystkie otwarte okna na pulpicie.
6. Uruchom ponownie komputer.

Uwaga: Niektóre programy pozostawiają w pliku rejestru systemu pewne wpisy, które nie usuwają się podczas procesu deinstalacji oprogramowania z komputera. Może mieć to wpływ na instalację programu "e-Biblia".

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 9. Zalogowanie się jako "Administrator"


Jeżeli korzystasz z systemu Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP, wyloguj się z komputera, a następnie zaloguj się do komputera jako użytkownik z prawami Administratora.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 10. Zmiana trybu transferu DMA na tryb PIO (Windows XP)


1. W systemie Windows XP kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij polecenie "Panel sterowania".
2. Kliknij dwukrotnie ikonę "System", kliknij kartę "Sprzęt", a następnie kliknij przycisk "Menedżer urządzeń".

Jeżeli ikona System jest niewidoczna, kliknij łącze "Przełącz do widoku klasycznego" w lewym okienku.

3. Kliknij dwukrotnie węzeł Kontrolery IDE ATA/ATAPI, kliknij dwukrotnie pozycję "Pomocniczy kanał IDE", a następnie kliknij kartę "Ustawienia zaawansowane".

Uwaga: Jeżeli karta "Ustawienia zaawansowane" nie jest widoczna, prawdopodobnie w komputerze jest zainstalowana stacja dysków SCSI. Opcje trybu transferu DMA nie są dostępne dla stacji dysków SCSI.

4. W obszarze Urządzenie główne wybierz pozycję "Tylko PIO" w polu "Tryb transferu". Jeżeli jest dostępnych kilka stacji dysków CD lub DVD, należy również wybrać pozycję "Tylko PIO" w polu "Tryb transferu" w obszarze "Urządzenie podrzędne".

Uwaga: Jeżeli w polu bieżącego trybu transferu w obszarze "Urządzenie główne" lub "Urządzenie podrzędne" jest wyświetlana etykieta "Nie dotyczy", oznacza to, że dane urządzenie nie jest używane. Należy zmienić tylko ustawienia urządzeń, dla których nie jest wyświetlana etykieta "Nie dotyczy". Jeżeli dla obu urządzeń jest wyświetlana etykieta Nie dotyczy, oznacza to, że stacja dysków CD lub DVD jest podłączona do podstawowego kanału IDE.

5. Kliknij dwukrotnie pozycję "Podstawowy kanał IDE".
6. Na karcie Ustawienia zaawansowane w obszarze Urządzenie podrzędne wybierz pozycję "DMA" jeżeli dostępne z listy "Tryb transferu".

Uwaga: Urządzenie główne to zazwyczaj dysk twardy, którego ustawienia nie powinny być zmieniane.

7. Kliknij przycisk "OK".
8. Ponownie uruchom komputer.

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 11. Przeskanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów


Program może zostać zamknięty, wyświetlić komunikat o błędzie lub przestać odpowiadać podczas uruchamiania albo podczas korzystania z programu, jeżeli komputer jest zainfekowany przez wirus/-y.

Ważne: Jeżeli program antywirusowy jest już zainstalowany na komputerze, należy go zaktualizować razem z najnowszymi plikami sygnatur przed skanowaniem komputera w poszukiwaniu wirusów. Większość firm dostarczających programy antywirusowe co miesiąc, bądź codzienne, wydaje nowy plik sygnatur. Po uzyskaniu najnowszych plików sygnatur można skanować komputer. Aby uzyskać pomoc związaną z uzyskiwaniem plików sygnatur antywirusowych, należy skontaktować się z producentem oprogramowania antywirusowego.

Jeżeli oprogramowanie antywirusowe nie jest zainstalowane, warto przejrzeć listę dostawców oprogramowania tego typu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

49500 (http://support.microsoft.com/kb/49500/PL/) Lista dostawców oprogramowania antywirusowego

Dostępnych jest kilka nieodpłatnych skanerów wirusów, których można użyć do skanowania systemu w poszukiwaniu wirusów, na przykład w następującej witrynie firmy Symantec w sieci Web:

http://security.symantec.com

Można zapobiegać zainfekowaniu komputera przez wirusy lub rozpowszechnianiu wirusów na innych komputerach. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów uodporniania komputera na oddziaływanie wirusów, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/athome/security/viruses/default.mspx

Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnej metody.Metoda 12. Usunięcie programów szpiegujących


Program szpiegujący (spyware) zbiera informacje osobiste bez wiedzy i zgody użytkownika. Użytkownik może być narażony na niekorzystne oddziaływanie programu szpiegującego lub innego niepożądanego oprogramowania, jeżeli pobiera utwory muzyczne przy użyciu programów do udostępniania plików, pobiera nieodpłatnie gry z niezaufanych witryn lub pobiera inne oprogramowanie z nieznanego źródła. Program szpiegujący może wpływać na działanie program "e-Biblia" i proces jego uruchamiania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat symptomów związanych z programami szpiegującymi i innym niepożądanym oprogramowaniem, sposobu usuwania programów szpiegujących i sposobu ochrony komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/default.mspx

Jeżeli problem występuje nadal, przejdź do następnej metody.Metoda 13. Pobranie najnowszej wersji oprogramowania układowego dla stacji dysków CD/DVD


Lista niekompatybilnych napędów (stan na styczeń 2007 r.):

* Pan International CyberDrive 240
* ASUS CD-S400
* Matshita CR-581-B
* Philips CDD2000
* LG GDR-8161B
* Toshiba HL-DT-STDVD-ROM GDR-8081N (Sep 2002 Laptop drive)
* LG HL-DT-STDVDRAM GMA-4020B Apr 2003 IDE (internal drive)
* AOPEN COM5232/AAH PRO
* Acer CD-624a
* Memorex CD-RW2224
* Plextor CD-ROM PX-32TS (SCSI)
* Sanyo CRD-256P
* Sony CDU77E
* Yamaha 2216E, 4416SX, and CDR6416S-VK

Należy skontaktować się z producentem sprzętowej stacji dysków CD w celu uzyskania i zainstalowania najnowszej wersji oprogramowania układowego (tzw. firmware). Informacja jak to zrobić znajduje się na stronie producenta danego napędu.

JEŚLI POWYŻSZE METODY NIE PRZYNIOSĄ ROZWIĄZANIA, SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ INFOLINIĄ (tel. 022 7292880), CELEM PODJĘCIA DALSZYCH KROKÓW WYJAŚNIAJĄCYCH. DZIĘKUJEMY.

 
 

© 2001-2012 Nadzieja.pl Sp. z o.o. / Hope, Inc. All rights reserved.
Zobacz próbną wersję
Biblii On-line. Przeczytaj licencję. Co zmieniliśmy?
Pobierz tapety na pulpit:
800 x 600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200.