e-Biblia (mini logo)

 

HISTORIA ZMIAN e-BIBLII

========== Legenda: ==========
[!] — ważna zmiana
[+] — nowa funkcja/materiał
[*] — ulepszona/zmieniona funkcja
[-] — poprawiony błąd

 

NOWOŚĆ! : pobierz testową wersję e-Biblia 4.0.4 [.msi, 41.8 MB)
Nowa e-Biblia wygląda jak MS Office 2010, oparta jest na nowych technologiach,
ma budowę modułową i możliwość wykorzystania najnowszych wielordzeniowych
procesorów by zwiększyć wydajność pracy programu. Działa w Windows XP/Vista/7/8.
Zgłaszaj zauważone usterki pod: info@e-biblia.pl.

Aby zakupić program „e-Biblia”, proponujemy skorzystać ze sklepu Dobry Skarbiec.
Program możesz zakupić także w niektórych innych sklepach z literaturą chrześcijańską.


e-Biblia 3.5.1 PL/EN/TR (Unicode), wersja skrócona,  „Znaki Czasu” 9/2009
Ukazała się: 10.09.2009

[+] Dodano obsługę wtyczki dla syntezatora mowy Expressivo;
[*] Inne drobne poprawki.

 
e-Biblia 3.5.0 PL/EN/TR (Unicode)

Ukazała się: 30.11.2006 (bonus: płyta CD Chóru Kameralnego „Adventus”)

[-] Usunięto błąd formatowania plików książek;
[-] Zlikwidowano migotanie podczas otwierania nowych okien widoków lub przełączania się pomiędzy nimi (tylko Win XP);
[-] Wyeliminowano większość błędów wyświetlania tekstu;
[*] Poprawiono i uzupełniono pomoc do programu;
[*] Uaktualniono informacje o tłumaczeniach Biblii;
[*] Poprawiono Słownik Miejsc Biblijnych (wersja 1.5);
[+] Dodano do menu w przeglądarce grafik możliwość procentowej zmiany rozmiaru przeglądanych obrazów;
[+] Przy wyborze tłumaczeń dodano opcję sortowania tekstów biblijnych;
[+] Dodano nową wersję językową menu (jęz. turecki);
[+] Nowe tłumaczenia Biblii, atlasy i słowniki:
    - (poprawiona) wersja Biblii Warszawskiej („Towarzystwo Biblijne w Polsce”, 1998 r.),
    - Biblia Jakuba Wujka (wyd. I, transkrypcja typu ‘A’, 1874 r.; „Nadzieja.pl”, 2005 r.),
    - Biblia Brzeska (wyd. I, transkrypcja typu ‘B’, 1563 r.; „Kalwin Publishing”, 2003 r.),
    - Biblia Warszawsko-Praska (wyd. III, „Gaudium”, 2001 r.),
    - Biblia Tysiąclecia (wyd. V, „Pallottinum”, 2003 r.),
    - Nowa Biblia Gdańska NT (wyd. I, „Śląskie Towarzystwo Biblijne”, 2004 r.),
    - Przekład Dosłowny NT (wyd. I, „Ewangeliczny Instytut Biblijny”, 2004 r.),
    - kilkanaście obcojęzycznych przekładów Biblii z grupy tzw. public domain;
    - Bible Names Dictionary (wersja 1.3),
    - zdjęcia makiety Przybytku Świątynnego (Świątynia Boża; wraz z opisem),
    - nowe multimedia (krótkie homilie oraz pliki MIDI z pieśniami),
    - pełna wersja 230 grafik G. Dore z Biblii Jakuba Wujka,
    - zdjęcia niektórych eksponatów z Qumran (wraz z komentarzem),
    - Atlas Krain Biblijnych (wyd. „Signa Temporis”, 2005 r.),
    - Atlas Biblijny Towarzystwa Biblijnego w Polsce (wraz z opisem),
    - Revell's New Scripture Atlas (wraz z opisem),
    - Hurlbut's Maps (wraz z opisem).
[+] Nowe pozycje książkowe i dodatków:
    - Wstęp do Pisma Świętego (komentarz biblijny),
    - Nauki Pisma Świętego (studium Biblii),
    - Psałterz Dawidów Jana Kochanowskiego (psalmy),
    - Pieśń nad Pieśniami wg Tomasza ze Zbrudzewa,
    - Qumran - miejsce największych odkryć biblijnych,
    - Apokryfy Starego i Nowego Testamentu (opis pism),
    - Poselstwo z Kalwarii,
    - Epokowe wydarzenia.
[!] Wprowadzono zabezpieczenia przed nielegalnym kopiowaniem aplikacji;
[!] Wprowadzono wymagany klucz licencji (do planowanej rejestracji przez Internet).


e-Biblia 3.4.1 Release Candidate 3 PL/EN (Unicode)
Ukazała się: 28.10.2005

[-] Usunięto okienko informujące o brakującym tłumaczeniu, jeśli takie nie było zainstalowane, a istniało w pliku konfiguracyjnym;
[-] Usunięto błąd programu w dostępie do nieistniejącego pliku z tłumaczeniem Biblii;
[-] Usunięto błąd wewnętrzny słowników, związany z wyświetlaniem polskich liter;
[*] Poprawiono zarządzanie plikami będącymi poza standardową instalacją programu;
[*] Inne drobne poprawki.


e-Biblia 3.4.0 Release Candidate 2 PL/EN (Unicode)
Ukazała się: 24.03.2005

[-] Poprawiono błąd kodowania i dekodowania indeksów do tekstów Biblii;
[-] Zlikwidowano błędy w czyszczeniu pamięci programu po wybraniu opcji 'Zamknij' w oknie logowania do programu;
[+] Dodano opcje wyszukiwania, pozwalające na wybór wyłącznie Nowego lub Starego Testamentu;
[-] Naprawiono wiele zgłoszonych drobnych, wewnętrznych błędów programu;
[!] Dodano nowe tłumaczenia Biblii;
[*] Uaktualniono informacje o niektórych tłumaczeniach Biblii;
[!] Dodano 73 grafiki G. Dore (z Biblii Jakuba Wujka);
[!] Dodano 168 zdjęć Ziemi Świętej;
[!] Dodano nowe, historyczne mapy krajów biblijnych;
[*] Zmieniono ikonę pulpitu, splash screen, znak graficzny i informacje o programie.


e-Biblia 3.3.0 Release Candidate 1 PL/EN (Unicode)
Ukazała się: 01.05.2004

[!] Przyspieszono wyszukiwanie w 'Biblii' i 'Książkach' o 40-60%;
[+] Dodano nowe elementy do menu 'Okno' zawierające predefiniowane układy okien z zasobami;
[+] Dodano możliwość generowania komentarzy biblijnych na podstawie istniejących książek i artykułów;
[+] Dodano pełną obsługę słowników biblijnych;
[+] Dodano więcej opcji ustawienia programu:
- możliwość zapisywania otwartych dokumentów; są one ponownie otwierane po uruchomieniu programu;
- możliwość włączenia lub wyłączenia informowania o pojawiających się nowych wersjach programu;
- możliwość korzystania w programie tylko i wyłącznie z tzw. kolorów systemowych;
- układ (kierunek) zakładek głównego okna programu.
[-] Zmieniono wygląd i działanie zakładek okna głównego programu;
[+] Dodano zabezpieczenie przed możliwością otwarcia na raz dwóch okien programu;
[+] Oddzielono kalkulator od programu; można go uruchamiać jako samodzielny moduł lub z menu programu;
[+] Zmieniono indeksowanie plików z Bibliami i komentarzami; pozwala na szybsze działanie programu;
[*] Całkowicie zmieniono okno informacji o programie;
[+] Dodano sortowanie czcionek na pasku edycji;
[-] Poprawiono uaktualnianie informacji w oknie ustawienia 'Roku Biblijnego' (planer czytań);
[-] Poprawiono zmianę czcionek w 'Edytorze' oraz odczytywanie czcionek z istniejącego tekstu i uaktualnianie informacji o bieżącym kroju czcionki;
[-] Poprawiono okno kopiowania tekstów biblijnych i usunięto wiele drobnych błędów;
[-] Usunięto błąd, który powodował w niektórych przypadkach, że procesor komputera był wykorzystywany w 100% gdy tylko e-Biblia była otwarta;
[-] Poprawiono wykorzystanie pamięci przez program w przypadku korzystania z 'Książek';
[-] Poprawiono odświeżanie grafu na Windows XP, przedstawiającego wyniki wyszukiwania;
[-] Poprawiono układ okien wyszukiwania; układ nie był poprawny na Win XP;
[-] Poprawiono błąd który występował tylko w niektórych sytuacjach gdy otwierano okno zaznaczeń;
[+] Przygotowano słownik 'Easton's Bible Dictionary' do użytku w programie;
[!] Przygotowano angielską wersję programu i możliwość przełączania języka programu z aplikacji;
[-] Wiele drobnych zmian poprawiających jakość i stabilność programu.


e-Biblia 3.2.1 PL/EN (Unicode)
Ukazała się: 10.10.2003

[!] Utworzono nową, dodatkową wersję opartą o Unicode. Daje to możliwość pracy z materiałami w praktycznie dowolnym języku. Rozwiązany także został problem polskich znaków podczas uruchamiania e-Biblii na systemach nie posiadających polskich znaków i kodowania (wersja dla Windows NT, 2000, XP, 2003; nie obejmuje Windows 98, 98Se i 98Me);
[+] Nowe tłumaczenia dla wersji Unicode (np. hebrajski, rosyjski);
[+] Dodano zapisywanie ostatnio otwartych dokumentów. Po uruchomieniu programu są one ponownie otwierane;
[+] Dodano tworzenie odnośników pomiędzy książkami i artykułami (zobacz 'Pomoc' programu;
[+] Dodano możliwość definiowania, czy nowy rozdział książki ma być otwarty w tym samym oknie lub nowym, jeśli otwierany jest poprzez kliknięcie na odnośniku;
[*] Udoskonalono metodę tworzenia odnośników do tekstów Pisma Świętego;
[+] Dodano możliwość otwierania e-Biblii z parametrami (zobacz 'Pomoc' programu);
[-] Poprawiono i udoskonalono okno do kopiowania tekstów Pisma Świętego.


e-Biblia 3.2.0 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 18.08.2003

[!] Przeniesiono cały projekt do nowszego środowiska programistycznego. Nowy kompilator generuje mniejszy i szybszy kod wynikowy;
[-] Poprawiono błąd, w którym komentarze uaktywniały się dla wersetu, który nie istniał, jeśli próbowano otworzyć go z okna szybkiego wyszukiwania;
[-] Poprawiono moduł szybkiego wyszukiwania tekstów Pisma Świętego, aby nie mylił ksiąg;
[*] Do 'Roku Biblijnego' dodano opcje umożliwiającą rozpoczęcie czytania Pisma Świętego od dowolnego miejsca lub przesunięcie obecnego miejsca w przód lub tył,
[-] W oknie wyboru tłumaczeń i wersji Pisma Świętego poprawiono wybór tłumaczenia, dla którego wyświetlane są informacje lub nazwy ksiąg. Błąd, który istniał wcześniej powodował, iż po dodaniu lub usunięciu tłumaczenia, a następnie wciśnięciu przycisku zmiany nazewnictwa lub informacji o tłumaczeniu, informacje te były wyświetlane dla innego tłumaczenia;
[-] W kalkulatorze poprawiono błędy przeliczania jednostek objętości, oraz zmieniono wpisywanie cyfr i dokonywanie obliczeń;
[+] Dodano możliwość otwierania wielu okien z książkami;
[+] Dodano przyciski umożliwiające ukrywanie i chowanie okienek z 'Materiałami', 'Komentarzami' oraz 'Wynikami wyszukiwania';
[*] Podczas tworzenia nowych użytkowników sprawdzane jest, czy dany użytkownik już istnieje; jeśli istnieje nie można utworzyć nowego profilu;
[*] Wyszukiwanie w Piśmie Świętym jak i 'Książkach' może być uruchamiane klawiszem ENTER (zaraz po wpisaniu tekstu do wyszukania), a zatrzymywane klawiszem ESC (jeśli uruchomiono klawiszem ENTER). W przeciwnym wypadku ESC zamyka okno wyszukiwania;
[-] Zmodyfikowano okienko wyszukiwania tak, aby nie blokowało aplikacji po otwarciu, a jednocześnie nie pozostawało na wierzchu, jeśli e-Biblia jest zminimalizowana;
[!] Zmodyfikowano obsługę tekstów książek, zmieniono format plików, co znacznie przyspieszyło wyszukiwanie;
[+] Dodano automatyczne chowanie i pokazywanie okienek dokowanych;
[*] Zakładki z poprzednich okienek dokowanych zostały zmienione i tworzą obecnie nowe okienka dokowane, które można składać razem; można w ten sposób tworzyć grupy z zakładkami;
[+] Dodano nową zakładkę do obsługi słowników biblijnych;
[+] Dodano możliwość zmiany wyglądu całej aplikacji;
[+] Do wielu poleceń dodano klawisze skrótów;
[+] Zmieniono ikony na pasku zadań;
[+] Dodano tryb pełnoekranowy;
[+] W wersji pełnej dodano nowe książki.


e-Biblia 3.1.3 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 09.05.2003

[*] Nowy moduł do szybkiego wyszukiwania tekstów Pisma Świętego;
[-] Poprawka do otwierania okna z informacją o tłumaczeniu/wersji Pisma Świętego;
[!] Nowy moduł umożliwiający zmianę nazewnictwa ksiąg Pisma Świętego;
[-] Poprawki błędów literowych w tekstach;
[*] Uaktualniono nazewnictwo ksiąg w Biblii Lutra;
[+] Dodano informację o łacińskiej Wulgacie;
[-] Wiele mniejszych poprawek.


e-Biblia 3.1.2 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 26.03.2003

[*] Zmiana wyglądu okna 'Właściwości' tak, aby dawało więcej możliwości w zarządzaniu poszczególnymi zakładkami;
[!] Zmiana formatu plików z tekstami Pisma Świętego;
[-] Poprawienie obsługi tekstów Pisma Świętego oraz dopasowanie obsługi do nowego formatu plików;
[-] Poprawienie wyszukiwania w ograniczonym zakresie ksiąg OD... DO...;
[+] Dodano drukowanie komentarzy;
[+] Dodano informację w prawym dolnym rogu o osobie aktualnie zalogowanej do programu;
[-] Poprawiono błędne reagowanie programu na kliknięcie na pierwszej kolumnie w oknie wyników wyszukiwania;
[*] Sortowanie alfabetyczne materiałów — książek, map, zdjęć, kazań, utworów muzycznych;
[-] Podczas zmiany szerokości okna wprowadzono dostosowywanie szerokości zakładek na drzewku i komentarzach tak, aby wszystkie były widoczne niezależnie od szerokości okna;
[*] We właściwościach programu, na zakładce 'Książki' dodano opcję umożliwiającą zoptymalizowanie programu do korzystania z książek dostępnych w programie;
[*] W wersji podstawowej standardowo dołączona jest obecnie Biblia Gdańska;
[*] W Biblii Gdańskiej wprowadzono nazewnictwo ksiąg takie, jakie znajduje się w oryginale, włącznie z nazwami łacińskimi;
[*] Wprowadzono rzymską numerację rozdziałów dla Biblii Gdańskiej;
[*] Tytuł strony w widoku Biblii nie zawiera obecnie numeru rozdziału.


e-Biblia 3.1.1 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 21.01.2003

[!] Obsługa ksiąg deuterokanonicznych (tzw. apokryfów);
[+] Możliwość konfiguracji menu aplikacji (sposób wyświetlania, podpowiedzi, ukrywanie rzadko używanych elementów);
[*] Zmiana nazwy 'Pisma' na 'Książki' oraz 'Referencje' na 'Odnośniki';
[+] Informowanie o zakończeniu wyszukiwania w Piśmie Świętym i książkach;
[!] Automatyczne łączenie się z centrum informacyjnym NADZIEJA.PL oraz wyświetlanie informacji o nowościach i ważnych wydarzeniach;
[-] Poprawienie tzw. splash screen, aby wyświetlał się poprawnie także na WIN98 i ME;
[-] Poprawienie okna 'Odnośników', aby wyświetlało się poprawnie na WIN98 i XP;
[-] Poprawienie tworzenia nowych użytkowników oraz ich logowania do programu;
[+] Dodanie funkcji umożliwiającej usuwanie użytkowników (profili) z programu;
[+] Możliwość definiowania separatora pomiędzy numeracją rozdziałów i wersetów.


e-Biblia 3.1.0 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 07.01.2003

[-] Całkowite zlikwidowanie migotania tekstu podczas jego formatowania w:
    - widoku Biblii,
    - widoku Pism.
[+] Dodano nową zakładkę w oknie Komentarzy do obsługi referencji/odnośników do tekstów Pisma Świętego. Zakładka zawiera trzy okna:
    - teksty dodatkowych komentarzy,
    - referencje do wybranego tekstu,
    - wersety Biblijne z referencji/odnośnika.
[+] Przygotowanie tekstów referencji/odnośników;
[-] Modyfikacja oraz uzupełnienie pomocy do programu;
[-] Zmiana zarządzania plikami z tekstami Pisma Świętego, dająca przyspieszenie ich czytania;
[-] Wiele pomniejszych wewnętrznych poprawek usprawniających działanie i wydajność aplikacji.


e-Biblia 3.0.2 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 22.12.2002

[!] Poprawienie wydajności aplikacji:
- znaczne przyspieszenie wyszukiwania w tekstach Pisma Świętego,
- przyspieszenie formatowania i wyświetlania tekstów Pisma Świętego.
[*] Możliwość przerwania wyszukiwania w tekstach Pisma Świętego oraz w pismach i artykułach;
[*] Pasek postępu wyszukiwania informujący o przeszukanych zasobach — tylko wyszukiwanie w tekstach Pisma Świętego;
[!] Zmiana zarządzania wewnętrznymi zasobami.


e-Biblia 3.0.1 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 30.11.2002

[*] Możliwość wymuszania logowania do aplikacji przy jej starcie;
[*] Prawo do tworzenia nowych profili oraz wymuszanie logowania przy starcie aplikacji dostępne tylko dla administratora;
[*] Możliwość definiowania ścieżek, po których program wyszukuje dodatkowe zasoby;
[+] Zmiana sposobu wyświetlania tzw. splashscreen (grafika powitalna);
[!] Dodano pełną obsługę plików dźwiękowych (np. MP3);
[+] Dodano pasek narzędziowy do zarządzania multimediami (plikami dźwiękowymi);
[-] Poprawiono układ kolorów znaczników (kilka było zamienionych miejscami);
[*] Ulepszono zarządzanie ścieżkami plików w artykułach;
[-] Poprawiono błąd uaktywniania przycisków na pasku zadań do wpisywania komentarzy;
[*] Rozszerzono pomoc programu o dodane i zmodyfikowane funkcje;
[*] Zmodyfikowano podgląd wydruku dla edytora tekstu tak, aby wyglądał jak podgląd wydruku dla tekstów Biblii.


e-Biblia 3.0.0 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 01.11.2002 (beta wersja do testów wewnętrznych)

[!] Nowy wygląd interfejsu aplikacji;
[!] Nowy wygląd menu:
    - „dymki” z dodatkowymi informacjami dla poszczególnych pozycji menu,
    - chowanie rzadko używanych pozycji menu,
    - ikony w pozycjach menu,
    - dokowane menu,
    - nowy wygląd pasków narzędziowych,
    - nowy wygląd dokowanych okien z dodatkowymi informacjami (drzewka, komentarze, wyniki wyszukiwania),
    - nowy mechanizm dokowania okien,
    - możliwość dokowania okien 'obok siebie',
    - możliwość dokowania okien 'jedno w drugim',
    - zmieniono wygląd zakładek w oknach drzewka, komentarzy oraz wyników wyszukiwania,
    - ikonki na zakładkach dokowanych okien.
[*] Okno wyszukiwania zaopatrzone jest obecnie w dziesięć oddzielnych widoków, w których prezentowane mogą być odrębne wyniki;
[+] Pasek narzędziowy dołączony do okna komentarzy dla łatwiejszego formatowania wpisywanego tekstu;
[+] Możliwość wybierania komentarza do danego tekstu biblijnego — obsługa wielu komentarzy;
[!] Profile użytkowników aplikacji:
    - tworzenie nowych profili,
    - logowanie,
    - zmiana hasła istniejącego użytkownika.
[!] Możliwość dodawania swoich własnych artykułów oraz definiowania, gdzie mają się znajdować;
[-] Poprawiono sposób zarządzania oknem wyszukiwania;
[*] Główny widok zaopatrzono w zakładki celem łatwiejszej nawigacji pomiędzy otwartymi oknami;
[*] Dodano więcej podgrup w dziale multimediów;
[-] Poprawiono błąd w przeliczeniach jednostek wagowych;
[-] Poprawiono rozpoznawanie wybranych tłumaczeń/wersji Biblii (np. wybrano wersję, a następnie usunięto plik);
[*] Możliwość zmiany etykiet w oknie zaznaczonych wersetów;
[*] Zmodyfikowano wyszukiwanie w Piśmie Świętym (wyszukiwanie bierze pod uwagę wielkość liter);
[*] Zmieniono kolor grafu (wykresu) oraz poprawiono legendę.


e-Biblia 2.3.0 PL/EN (ANSI)
Ukazała się: 12.06.2002

[-] Usunięto migotanie podczas formatowania tekstu Biblii;
[-] Poprawiono wyszukiwanie w Bibliach (wersje/tłumaczenia);
[+] Graf do znalezionych tekstów (wykres wyników wyszukiwania);
[+] Kalkulator razem z przelicznikami wartości jednostek biblijnych;
[+] Informacje o aktywnych tłumaczeniach na pasku statusu (dół okna aplikacji).


e-Biblia 2.2.4 (ANSI)
Ukazała się: 04.06.2002

[-] Poprawiono migotanie podczas formatowania tekstu Biblii;
[+] Możliwość przenoszenia do edycji tekstów z Pism;
[*] Rozbudowano pomoc programu;
[+] Wstawiono pop-up menu dla artykułów;
[-] Poprawiono tworzenie linków do Biblii pod WIN 98.


e-Biblia 2.2.3 (ANSI)
Ukazała się: 24.05.2002 (pełna wersja na VII MZM 2002)

[+] Przygotowano kolejne tłumaczenia;
[+] Przygotowano nowe książki;
[-] Poprawiono czytanie i wyświetlanie łączonych rozdziałów biblijnych;
[-] Poprawiono wyświetlanie artykułów;
[*] Ustawiono możliwość zmiany czcionki w artykułach;
[*] Wstawiono możliwość wyboru koloru zaznaczenia w artykułach;
[*] Przystosowano obsługę i tworzenie linków dla WIN 9x oraz WIN Me w komentarzach i artykułach;
[*] Zwiększono możliwości wyszukiwania w książkach i artykułach;
[*] Przyspieszono wyszukiwanie w książkach i artykułach;
[*] Poszerzono opcje wyszukiwania w Biblii o zakresy i tłumaczenia;
[*] Poszerzono ustawienia Roku biblijnego o wybór wersji/tłumaczenia Pisma Świętego;
[-] Poprawiono wyświetlanie rozdziałów w 'Roku biblijnym';
[*] Wpisano do plików informacyjnych wersji Pisma Świętego informacje o księgach i ilości rozdziałów;
[*] Możliwość zmian nazw ksiąg wraz ze zmianą tłumaczenia;
[+] Aktywowanie i dezaktywowanie znaczników;
[-] Poprawienie odświeżania drzewek;
[+] Wstawienie pop-up menu do drzewka z Pismami.


e-Biblia 2.2.2 (ANSI)
Ukazała się: 28.04.2002

[!] Rozbudowano o łączenie zwrotów silnik wyszukujący w książkach i artykułach;
[!] Rozbudowano i poprawiono wyświetlanie informacji o znalezionych zwrotach w książkach i artykułach;
[+] Dodano możliwość zmiany czcionki w artykułach;
[+] Dodano możliwość wyboru koloru czcionki znalezionego zwrotu;
[-] Usunięto w książkach okienko informujące o braku księgi podczas tworzenia linków do Biblii;
[-] Zmieniono obliczanie rozmiaru otwieranych okienek combo box z księgami, rozdziałami i wersetami tak, aby w mniejszych rozdzielczościach mieściły się na ekranie,
[*] Zapisywanie stanu wyświetlania wierszy w Biblii (zawijanie wierszy);
[*] Polecenie 'Odśwież' przeniesiono do menu 'Widok' z 'Narzędzia';
[*] Książkę 'Droga do Chrystusa' sformatowano tak, aby odpowiadała możliwości automatycznego formatowania;
[*] Zmodyfikowano wyświetlanie artykułów pod WIN 98 — formatowanie.


e-Biblia 2.2.1 (ANSI)
Ukazała się: 20.04.2002

[-] Poprawiono czytanie plików z wersjami Biblii;
[-] Poprawiono wyświetlanie wersetów z Biblii;
[!] Zaimplementowano pierwszy podstawowy silnik wyszukiwania w książkach i artykułach;
[+] Dodano wyświetlanie informacji o znalezionych zwrotach w książkach i artykułach.


e-Biblia 2.2.0 (ANSI)
Ukazała się: 26.03.2002

[-] Poprawiono akceptację wpisów w okienkach combo box pasku zadań edytora;
[*] Zwiększono ilość artykułów;
[!] Kodowanie i rozkodowywanie artykułów;
[-] Poprawiono tworzenie linków i odnośników do tekstów biblijnych w artykułach (rozdziały);
[-] Zmieniono sposób wyszukiwania artykułów;
[-] Zmieniono sposób wyszukiwania Biblii;
[-] Zmieniono sposób wyszukiwania map;
[-] Zmieniono sposób wyświetlania tytułów map;
[-] Zmodyfikowano odstęp wierszy od lewej krawędzi okna w otwartej Biblii;
[-] Poprawiono identyfikatory paska statusu i narzędzi, aby nie były takie same (pokazywanie i ukrywanie obu jednocześnie);
[*] Włączenie nawigatora Biblii podczas aktywnych innych widoków;
[*] Wprowadzono drugi panel do znalezionych tekstów;
[-] Zmienione okienko wyszukiwania;
[-] Poprawiono wyliczanie i wyświetlanie 'Roku biblijnego';
[+] Możliwość oznaczenia wersetów podwójnym kliknięciem na ich numeracji.


e-Biblia 2.1.0 (ANSI)
Ukazała się: 03.02.2002

[+] Dodane drzewko z książkami i artykułami;
[-] Poprawiony błąd ze zmianą ustawień drzewek;
[*] Nowy widok dla książek i artykułów;
[+] Tworzenie linków do odnośników biblijnych w książkach i artykułach;
[!] Dodany nowy widok dokujący:
    - moje komentarze,
    - komentarz biblijny 7A.
[+] Tworzenie linków do odnośników biblijnych w komentarzu biblijnym 7A;
[+] Możliwość zmiany czcionki w moich komentarzach;
[+] Nowy przycisk na pasku zadań do cofania się w historii wersetów;
[+] Nowe zakładki w ustawieniach do ustawiania właściwości komentarzy i widoku artykułów.


e-Biblia 2.0.0 (ANSI)
Ukazała się: 24.12.2001

[!] Nowa nazwa: e-Biblia;
[+] Okienko pomocy 'Czy wiesz, że...';
[+] Splash screen przy otwieraniu programu;
[!] Rok biblijny:
    - ustawienia,
    - okno rozdziałów do czytania.
[!] Edytor do edycji tekstów:
    - ustawianie stylu, koloru i rozmiaru czcionek,
    - ustawianie stylów akapitów,
    - wstawianie grafiki.
[*] Przebudowano menu główne aplikacji;
[+] Możliwość wysyłania tekstów do edycji z różnych widoków;
[+] Możliwość kopiowania tekstów biblijnych do schowka lub wprost do edytora;
[*] Ustawianie tła aplikacji;
[*] Podzielono pasek narzędziowy na mniejsze wygodniejsze kawałki;
[-] Przy wyjściu z programu zapisywane są ustawienia wszystkich pasków narzędziowych;
[-] Poprawiono błąd nazwy księgi do Rzymian;
[!] Obsługa map na drzewku;
[+] Możliwość przeglądania map ich skalowania a także zapisywania;
[*] Rozbudowano okno właściwości aplikacji.


Biblia 1.3.0 (ANSI)

[!] Nowy widok przeglądarki internetowej;
[+] Nowy pasek narzędziowy do przeglądarki internetowej;
[+] Dodana nowa zakładka we właściwościach dotycząca Internetu;
[!] Nowa pozycja w głównym menu dotycząca Internetu;
[*] Przebudowany pasek narzędziowy wyszukiwania.


Biblia 1.2.2 (ANSI)

[!] Zmiana organizacji zakładek i okna 'Właściwości';
[+] Możliwość stosowania zmian używając klawiszy 'OK' lub 'Zastosuj';
[*] Wygodniejsza metoda zmiany kolorów tekstu;
[+] Dodanie nazwy księgi i rozdziału na początku wyświetlanego dokumentu/rozdziału;
[+] Możliwość druku w pionie i poziomie;
[*] W podglądzie wydruku widoczne linie określające marginesy.


Biblia 1.2.1 (ANSI)

[+] Dodanie nazw znaczników do pop-up menu;
[+] Dodanie nowej zakładki 'Zaznaczone' za zakładką 'Biblie';
[+] Ikonki takie jak przyciski w widoku 'Znalezione';
[+] Płaskie okienka combo box na pasku zadań;
[+] Pop-up menu dla okienek z drzewkami;
[+] Otwieranie zwijanie elementów drzewka z pop-up menu;
[+] Usuwanie oznaczonych wersetów z pop-up menu.


Biblia 1.2.0 (ANSI)
Rozpoczęcie zapisu historii zmian

[!] Pop-up menu dla głównego okna i okna znalezionych wersetów;
[!] Nowy wygląd Pop-up menu;
[+] Możliwość wybierania tłumaczeń i ustawiania ich kolejności;
[*] Ustawianie typu czcionki dla oznaczania skrótów tłumaczeń;
[+] Możliwość oznaczania kolorami wersetów;
[*] Okno dialogowe do definiowania tekstów dla poszczególnych kolorów do oznaczania wersetów;
[*] Kolorowane okno z zaznaczonymi w różnych kolorach tekstami;
[*] Ustawianie check box w znalezionych wersetach;
[+] Zapisywanie znalezionych wersetów;
[!] Odczytywanie znalezionych wersetów z pliku;
[+] Usuwanie wierszy ze znalezionych wersetów;
[+] Ukazywanie nagłówków kolumn w oknie znalezionych wersetów;
[+] Sortowanie w oknie znalezionych wersetów po kliknięciu na nagłówek kolumny;
[+] Tool tips dla różnych okienek;
[+] Oznaczanie poszczególnych komórek lub całych wierszy w oknie znalezionych wersetów;
[*] Numeracja wersetów zamieniona na numerację rozdziałów i wersetów.

<nie ma wcześniejszych zapisów o zmianach>

 
 

© 1999-2012 Nadzieja.pl Sp. z o.o. / Hope, Inc. All rights reserved.
Zobacz próbną wersję
Biblii On-line. Przeczytaj licencję. Co zmieniliśmy?
Pobierz tapety na pulpit:
800 x 600 | 1024x768 | 1280x1024 | 1600x1200.